FFC_1900kW_NH3-Pumped-no Tank

Kết cấu xây dựng và kích thước Falling-Film Chiller

KÍCH THƯỚC TIÊU BIỂU, KHÔNG CÓ TANK: DxRxC(m):

Kiểu Compact (nhỏ gọn) 1.2  x 0.5 x  1.8
Kiểu A 2.0  x 2.1 x  2.0
Kiểu B 3.8  x 2.5 x   2.0